Privatlivspolitik


Persondata- og privatlivspolitik

Vi fører et elektronisk register over vores kunder og deres personlige oplysninger i overensstemmelse med reglerne i persondataloven (PDL). Oplysningerne gemmes i vores reservationssystem og er nødvendige for, at vi kan gennemføre bestillinger, overholde vores leveringsforpligtelser over for vores kunder og for at kunne fremsende nyhedsbreve, såfremt kunden anmoder om det.

Nødvendige oplysninger kan blandt andet være:

• Kontaktoplysninger
• Destinationsoplysninger
• Rejsepræferencer

Og disse bliver videregivet til vores samarbejdspartnere, flyselskaber, hoteller og busselskaber.
Oplysninger i vores elektroniske register behandles og videregives med det formål, at vi kan kontakte kunden og give al nødvendig information omkring den bestilte rejse. Derudover kan kunden kontaktes vedrørende yderligere oplysninger og planlægning, som er nødvendig for gennemførelsen af rejsen.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.
Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold, der er tilpasset dine interesserer.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Når du reserverer eller køber en rejse hos GIBA Travel, giver du samtidig samtykke til, at vi indsamler, behandler og videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er det alene almindelige personoplysninger, som indsamles af GIBA Travel ApS. Dog kan der i enkelte tilfælde være nødvendigt at indsamle følsomme personoplysninger samt cpr. nr. eller paskopi for at kunne levere den ønskede rejse. Disse bliver slettet efter rejsens afvikling.

Vi gemmer dine oplysninger i vores kundekartotek i en periode på op til tre år. I vores kunderegister behandler vi således indsamlede oplysninger om dine tidligere rejser og præferencer på disse rejser. Oplysningerne opdateres løbende og gemmes med det formål at kunne give dig den bedste service, såfremt du igen køber en rejse gennem GIBA Travel ApS.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.