Forsikring


Afbestillingsforsikring

GIBA Travel anbefaler, at der tegnes en afbestillingsforsikring.
En afbestillingsforsikring koster 6 % af rejsens pris. Forsikringen kan kun tegnes samtidig med bestilling og betales sammen med depositum. Købet af forsikring kan ikke fortrydes, da den træder i kraft fra betalingsdagen og gælder frem til afrejsedagen.
Forsikringen dækker ved akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræffer efter bestillingen, og rammer rejsedeltageren selv, ægtefælle, samlever, børn eller forældre.
Tilbagebetalingen forudsætter, at GIBA Travel omgående underrettes, og at der fremsendes lægeattest. Ved anvendelse refunderes det indbetalte beløb fratrukket afbestillingsgebyret og administrationstillæg samt eventuelle opera-/koncert billetter. Gebyr for lægeattest påhviler den rejsende.
Forudsætningen herfor er, at GIBA Travel modtager afbestillingen inden afrejse, samt at lægeerklæringen fra den sygemeldte er modtaget senest fire dage efter afbestillingen.

Rejseforsikring

Ved sygdom, opstået under rejsen, påhviler det rejsedeltageren selv at afholde alle omkostninger til f.eks. lægebehandling, sygehusophold, hjemtransport m.v. Deltagerne skal medbringe det blå EU-sygesikringsbevis, som dækker ved midlertidige ophold i op til 1 år i EU og EØS-landene – det vil sige EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.
Derudover anbefales der at tegne en rejseforsikring som bl.a. dækker omkostninger ved ulykke, død, behandling af sygdom, hjemtransport samt tab eller beskadigelse af bagage. Oplysning og vejledning herom fås hos GIBA Travel.

En afbestillingsforsikring og/eller rejseforsikring skal bestilles via Europæiske rejseforsikring enten ved at kontakte GIBA Travel eller bruge et af nedenstående link: