Information i forbindelse med Covid-19

Corona har givet GIBA Travel udfordringer og det har betydet annulleringer, tilbagebetalinger og ombookninger af rejser i 2020 og forår 2021.

Tilbagebetaling af aflyste rejser – dagture
For rejser der er blevet aflyst, er der tilbagebetaling senest 14 dage efter aflysningen medmindre andet er aftalt.

Ved rejser tilbagebetaler vi det fulde indbetalte beløb, med undtagelse af det obligatoriske administrationstillæg på kr. 95,- pr. rejsende, der bl.a. dækker gebyr til Rejsegarantifonden.

Dog er det forudsætningen for refusion, at restbeløbet er indbetalt i henhold til de betalingsfrister, der fremgår af dit rejsebevis.

Din næste rejse

GIBA Travel er medlem af Rejsegarantifonden og er underlagt Pakkerejseloven. Det sikrer, at du som kunde får dine penge retur, hvis din rejse ikke kan gennemføres som følge af Corona. Vi følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger.


Sikkerhed ved din næste rejse
GIBA Travel sætter vores gæsters sikkerhed højt og derfor følger vi situationen nøje.
Som udgangspunkt følger vi altid myndighedernes anvisninger og bruger Udenrigsministeriets rejsevejledninger.
Vi rejser IKKE til områder hvor der frarådes indrejse.

Gratis ”Corona” afbestilling
GIBA Travel lægger vægt på din tryghed ved booking af dine rejser. Derfor tilbydes tryghedsgaranti, der gør at du kan booke din rejse helt uden bekymringer.
Vi har udvidet vores rejsebetingelser med gratis ”Corona” afbestilling indtil 61 dage før afrejse, hvis rejsen bestilles inden den 01.05.2021.

Fraråder Udenrigsministeriet ikke rejser til dit valgte rejsemål, vil din rejse blive gennemført.

Rejser i Danmark gennemføres så vidt muligt.

’Corona’ afbestilling er ikke gældende til endagsture, da disse gennemføres så vidt som det er muligt. Men vi følger de retningslinjer, som regeringen anbefaler.

Hvis du selv afbestiller rejsen
Hvis du selv afbestiller rejsen gælder GIBA Travel’s almindelig rejsebetingelser.

Kontakt evt. eget forsikringsselskab i forbindelse med afbestilling.