Danmarks ældste kalkmine

Mandag den 16. september
Pris per person: kr. 795,-

Kalkgruber – Danmarks ældste kalkmine

På denne tur tager vi tilbage i middelalderens forunderlige verden. Vi starter med at besøge Daubjerg Kalkgruber, som er Danmarks ældste kalkmine med en historie der går ca. 1.500 år tilbage. Vi får en guidet rundvisning, hvor vi ser og hører om røveren Jens Langkniv og de op mod 35.000 flagermus overvintre i de underjordiske kalkgruber.
Her har brydningen af kalk altid foregået som i middelalderen, hvor kalken både blev hugget og båret ud ved håndkraft. Derfor er grubegangene lavloftede. Her findes information om grubernes historie og historiske personer, som knytter sig til gruberne, fx Jens Langkniv. De gamle gruber blev genfundet 1922 ved en tilfældighed af nogle drenge, der legede i skoven. Området blev fredet 1951.

Efter fælles frokost besøger vi Viskum Snaps og her vil vi hører om middelalderens brug af urter, de forskellige snapse, og får idéer til gør det-selv-snapse og krydret med mange gode historier. Der vil være snapsesmagning, med nogle af de spændende snapse.

Efter dagens oplevelser kører vi tilbage til Fyn.

Posted in Danmark, Endags-ture and tagged , , .